DUYURULAR: 01.09.2020 "PERSONEL ALIM İLANIMIZ YOKTUR. BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEDEN CV BANKAMIZA ALINACAKTIR"
altsayfa resim

Tesis Bilgi Formu

(*) Tesisin Adı :
(*) Tesisin Adresi :
(*) Telefon : Faks :
(*) Formu dolduran/iletişim kurulabilecek kişinin Adı Soyadı : Email :
Telefon :
 
1- Çevre izin ve lisans belgesi var mı ? Evet Hayır
2- Daha önce çevre denetim hizmeti alındı mı ? Evet Hayır
3- Tesisin Üretim Konusu
4- Tesisin Üretim Kapasitesi
5- Vardiya sayısı
6- Tesisin kurulu bulunduğu alanın statüsü (Örneğin OSB'mi)
7- ÇED Belgesi var mı? Evet Hayır
8- Tüm tesis yapılarının yapı kullanma izin belgesi var mı? Evet Hayır
9- Çalışma Bakanlığından alınmış İşletme Belgesi var mı? Evet Hayır
10- Tesisin Kapasite raporu var mı? Evet Hayır
11- Tesisin emisyon izni var mı? Evet Hayır
12- En son emisyon ölçümü hangi tarihte yaptırılmış?
13- Tesisin Atık Arıtma tesisi var mı? Evet Hayır
14- Arıtma Tesisi hangi tarihte yapılmış?
15- En son ölçüm hangi tarihte yaptırılmış?
16- Arıtılmış su deşarjı nereye yapılıyor?
17- Tesisin Deşarj İzni var mı? Evet Hayır
18- Tesis gürültü Kontrol yönetmeliğine tabi mi? Evet Hayır
19- Tesiste en son gürültü ölçümü hangi tarihte yaptırılmış?
20- Tesisin Atık Kabul Tesisi Var mı? Evet Hayır
21- Acil durum Müdahale planı var mı? Evet Hayır
22- Sanayi sicil Belgesi Var mı? Evet Hayır
23- Mali Sorumluluk sigorta Poliçesi Var mı? Evet Hayır
24- Lisansa tabi bir faaliyetse belgesi?
25- Kalite yönetim Sistemlerinden hangisi var?
Güvenlik Kodu
(*) Güvenlik Kodunu Giriniz