DUYURULAR: 01.09.2020 "PERSONEL ALIM İLANIMIZ YOKTUR. BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEDEN CV BANKAMIZA ALINACAKTIR"
Arüv Çevre

Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, faaliyette olan tesislerin günümüze kadar çevre kanunu uyarınca aldığı emisyon izni, deşarj izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı, tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren çevre izin ve atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği sağlayan çevre lisansı işlemleri, Avrupa Birliğine uyum süreci içerisinde yayınlanan, “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ile ÇEVRE İZNİ yada ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI adı altında, tek bir izinde toplanmıştır.

  Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulmasına yönelik düzenleme yapılmış olup, “Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları” tarafından yapılacağı bildirilmiştir. 

Yönetmelik kapsamına giren firmalar kendi bünyelerinde istihdam edecekleri çevre görevlileri vasıtası ile ya da danışman firmaların çevre görevlileri vasıtası ile elektronik ortamda Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesine başvurularını elektronik imza ile yapabilmekte ve izin sürecini başlatabilmektedirler.  

  Yönetmeliğin elektronik ortamda uygulanmasını temin için bir yazılım programı geliştirilmiştir. Yazılım programına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sayfasının “Online İşlemler” menüsündeki “e-çevre izinleri” linkinde veya www.izinlisans.cevre.gov.tr internet adresinden ulaşılmaktadır. Gerek işletmeler tarafından başvuruların yapılması, gerekse de Bakanlık tarafından başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi, uygun bulunması durumunda onaylanması, uygun bulunmaması durumunda ise geri çevrilmesi ile ilgili iş ve işlemler bu program üzerinden yapılacaktır.

 Yukarıda kısaca bahsedilen sistemde, EVRAK ile yapılacak işlemler son bulmuştur. Tüm işlemler MOBİL İMZA yada ELEKTRONİK İMZA kullanılarak, 30.03.2010 tarih ve 5272 sayılı (Genelge 2010-6) uyarınca yönetmeliğin Geçici 2. Maddesi uyarınca yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler 01.07.2010 tarihinden itibaren ELEKTRONİK ORTAMDA (e-başvuru şeklinde) tek Çevre İzin / Çevre İzin ve Lisansı Belgesi düzenlenmesi suretiyle başvuruların yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 

  Faaliyet sahibini devre dışına bırakan bu uygulama ile tesislerin, Bakanlık ile olan ilişkisi sadece danışmanlık hizmeti alacakları çevre görevlileri vasıtası ile yapabilmektedir. Bürokraside kamu görevlileri ile olan doğrudan ilişkiyi ortadan kaldıran ve bir bilgisayar ekranına bağlayan bu süreç, Bakanlığa doğru bilgi ve belgelerle başvurmayı, izin süreçlerinin süresi içerisinde sonuçlandırılması açısından zorunlu kılmaktadır. Aksi takdir de bir yıl içerisinde bitirilmesi gereken, çevre izin sürecinin yeniden başlamasına neden olacak yanlış müracaatlar sebebi ile pek çok değişik sektörde yer alan tesisin mağdur olması, hatta çevre izninin alınamaması sebebi ile tesisinin faaliyetine altı ay süre ile son vermesi durumu söz konusu olabilecektir.

  Tesislere ait bilgi ve belgelerin mahremiyeti, çevre görevlisine yönetmelikte sırların saklaması noktasında yüklenen sorumluluk ile garanti altına alınmış olup, bakanlık veri tabanına girilen bilgilerin gizliliği bakanlık garantisi altındadır. 

  Çevre izni yada Çevre İzin ve Lisansına ilişkin yürütülecek izin sürecinde, Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne başvurularak, hangi emisyon açısından yönetmelik kapsamında değerlendiriliyorsa (işletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salınımı içeren), o emisyon açısından uygunluk görüşü alınmaktadır. Daha sonra yönetmelik ekinde yer alan Ek 3A ve Ek 3B formlarında istenen bilgi ve belgeler hazırlanmakta ve elektronik ortamda yönetmelik uyarınca ilk adım olan “Geçici Faaliyet Belgesi” müracaatında, çevre görevlisi tarafından bulunulmaktadır.

  Otuz gün süren bir inceleme değerlendirme süreci sonrasında tesise ilişkin geçici faaliyet belgesi düzenlenmekte ve bir yılı aşmamak üzere ikinci altı aylık periyot içerisinde yönetmelik EK 3C formunda istenen ölçüm ve analizlerin yaptırılarak, çevre izni yada çevre izin ve lisansı müracaatında bulunularak izin sürecinin sonuçlandırılması gerekmektedir.  

  Yukarıdaki anlatımlarda yer alan danışman firmadan hizmet alınması için, Çevre Görevlilerinin bir araya gelerek, yeterlik ve tecrübelerine bağlı olarak, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yeterlik belgesine sahip firma olması şartı aranmaktadır.

  Firmamız; faaliyetlerin inşaat öncesi, inşaat aşaması ve işletme dönemine ilişkin izin süreçlerine yönelik uzun yıllardır uzman kadrosu ve geliştirdiği çözüm önerileri ile sektördeki güçlü kurumsal firma olarak, Çevre Görevlileri ile Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip olup, işletmelere çevre danışmanlık hizmeti verilmektedir. (ARÜV ÇEVRE ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ NO: 8412’tür.)