DUYURULAR: 01.09.2020 "PERSONEL ALIM İLANIMIZ YOKTUR. BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEDEN CV BANKAMIZA ALINACAKTIR"
Arüv Çevre

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyerleri için 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, İş Güvenliği Danışmanlığı hizmetinin verilmesi sağlanmaktadır.İşyerinin kapasitesi, personel sayısı, iş kolları vb. hususlar dikkate alınarak aşağıdaki başlıklarda yer alan işlemler yürütülmektedir.

 ·         İşyerinin ihtiyacına göre yıllık eğitim planı yapılır ve eğitimler verilir.

Danışmanlık Hizmeti Süresince Verilmesi Gereken Eğitimler; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Prensipleri, İş Kazası ve Önleme Yöntemleri, Termal Konfor Şartları, Ergonomiye Giriş, Ofiste İş Sağlığı ve Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı vb.

·         İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümler planlanarak, hazırlanan planların uygulanması sağlanır.

·         İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırmalar yapılarak, düzeltici faaliyet planları yapılı ve uygulaması kontrol edilir.

·         Her ay işyerinin çalışma sahaları gezilerek, iç tetkik yapılır, uygunsuzluklar ve iyileştirmeler hakkında rapor düzenlenir, iyileştirmelerin takibini İSG Sorumlularıyla birlikte yapılır.

·         İşyerinde mevcut ve kurulması planlanan sistemler için risk değerlendirilmesini yapılır, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikler belirlenerek, bu özelliklere uygun sistemlerin kurulması için işletme yetkililerine rapor düzenlenir.

·         İşyerlerinde Risk Analizi, Saha Aksiyonu Planı ve Yasal Gerekenler İzleme Planlarının işyeri iş güvenliği sorumlusu ile birlikte yapılarak raporlanması ve aksiyonların yapılması takip edilir.