DUYURULAR: 01.09.2020 "PERSONEL ALIM İLANIMIZ YOKTUR. BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEDEN CV BANKAMIZA ALINACAKTIR"
altsayfa resim

Müşteri Memnuniyet Anketi

FİRMA BİLGİLERİ
(*) Firma Adı :
(*) Firma Tipi : Kamu Özel Şahıs
(*) Faaliyet Alanı :
(*) Telefon :
Faks :
(*) Adı Soyadı :
(*) Ünvanı :
(*) E-Mail :
   
(*) 1- Arüv Çevre hizmetleri hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?
Evet Hayır
 
(*) 2- Kurumumuzun hangi hizmetlerinden yararlanıyorsunuz?
Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) ve Proje Tanıtım Raporlarının Hazırlanması
Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) izleme işlemleri
Çevresel Konularda Teknik Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmeti
Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmasına esas alt izin dosyalarının hazırlanması hizmeti
Maden Arama ve İşletme Ruhsatı İşlemleri
1. ve 2. sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler işyeri açma ve çalışma belgesi işlemleri
Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirmeleri ve Taahhüt Hizmeti
Atıksu Arıtma Tesisi Bakım ve Danışmanlık Hizmeti
Atıksu Arıtma Tesisi Mekanik Ekipman İmalat, Pazarlama ve Montajı
Paket Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirmeleri ve Taahhüt Hizmeti
Deniz Deşarjı Projelendirmeleri ve Taahhüt Hizmeti
Alıcı Ortam Deşarj İzin Dosyalarının Hazırlanması
İçme Suyu Şebekeleri Projelendirmeleri ve Taahhüt Hizmeti
Kanalizasyon Şebekeleri Projelendirmeleri ve Taahhüt Hizmeti
İçme Suyu Şebekeleri Projelendirmeleri ve Taahhüt Hizmeti
Yağmur Suyu Şebekeleri Projelendirmeleri ve Taahhüt Hizmeti
Deniz İskelesi Projelendirmeleri ve Taahhüt Hizmeti
Yeşil Yıldız Belgesi işlemleri
 
(*) 3- Firmamızı aradığınızda ilgili birimlere hızlı bir şekilde ulaşabiliyor musunuz?
Evet Hayır
 
(*) 4- Personelimizin sunduğu  hizmet kalitesinden memnun musunuz?
Evet Hayır
 
(*) 5- Firmamızdan aldığınız hizmetlerden memnun musunuz?
Evet Hayır
 
(*) 6- Arüv Çevre ile tekrar çalışmak istermisiniz?
Evet Hayır
 
(*) 7- Aldığım hizmetlerle ilgili verilen ön bilgilendirme yeterliydi.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü
 
(*) 8- Aldığım hizmetlerle ilgili internet sayfanızda yer alan bilgilendirme yeterliydi.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü
 
(*) 9- Aldığım hizmetlerle ilgili Hizmet Sözleşmesinde verilen bilgilendirme yeterliydi.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü
 
(*) 10- Deney/Ölçüm hizmetine ait raporlar anlaşılır şekilde ve istenilen bilgileri içeriyor.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü
 
(*) 11- Aldığım hizmetler taahhüt edilen sürede gerçekleşti.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü
 
(*) 12- Aldığım hizmetlerle ilgili ihtiyaç duyduğum konularda yetkililerle görüşme olanağı bulabildim.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü
 
(*) 13- Hizmeti veren personel konuya hakimdi.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü
 
(*) 14- Hizmeti veren personelin tutum ve davranışları olumluydu.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü
 
(*) 15- Aldığım hizmet konusunda ilettiğim öneriler/şikayetler dikkate alınıyor.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü
 
(*) 16- Genel olarak değerlendirildiğinde hizmet kalitesi yeterliydi.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü
 
(*) 17- Aldığım hizmet yapılan planlamaya uygun olarak gerçekleştirildi.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü
 
(*) 18- Aldığım hizmete göre fiyatlandırma uygundu.
Çok İyi İyi Orta Zayıf Kötü
 
19- Sizce, Arüv Çevre hizmetlerine neler eklenmelidir?
 
20- Diğer görüş ve düşünceleriniz;
Güvenlik Kodu
(*) Güvenlik Kodunu Giriniz