DUYURULAR: 01.09.2020 "PERSONEL ALIM İLANIMIZ YOKTUR. BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEDEN CV BANKAMIZA ALINACAKTIR"
Arüv Çevre

Çevre Denetim Hizmetleri

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan diğer bir yönetmelik ise “Çevre Denetim Yönetmeliği”dir. Çevre Denetimi Yönetmeliğinin esasını, çevre denetiminin kamu adına bakanlıkça yetkilendirilen “Çevre Görevlileri” ya da “Çevre Görevlilerinden oluşan Danışman Firmalar” tarafından yapılması oluşturmaktadır.

  Çevre denetimi yönetmeliği uyarınca çevre denetimine tabi liste Ek.1 ve Ek.2 kaldırılmış olup,

Yapılan son düzenleme ile 16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan mevzuatla birlikte, tesisler Ek.1 ve Ek.2 listesinde yer almalarına bakılmaksızın Madde.5 de yapılan değişiklik ile tesislerin tümü Çevre Denetim Yönetmeliği hükümleri yerine getirmek zorundadır.

  Değişiklik yapılan “MADDE 5 – (1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir.” olarak değişmiştir.

  İşletmeler; çevre denetimini sürekli olarak istihdam edecekleri çevre görevlileri ya da danışman firmalar vasıtası ile yaptırmaları gerekmektedir. Bakanlıkça yapılacak olan denetimlerde çevre görevlilerinin denetim sürecine eşlik etmesi ve yılda en az bir kere eğitim verilerek iç tetkik yapılması zorunlu kılınmıştır.  

  Yukarıdaki anlatımlarda yer alan danışman firmadan hizmet alınması için, Çevre Görevlilerinin bir araya gelerek, yeterlik ve tecrübelerine bağlı olarak, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yeterlik belgesine sahip firma olması şartı aranmaktadır.

  Firmamız; faaliyetlerin inşaat öncesi, inşaat aşaması ve işletme dönemine ilişkin izin süreçlerine yönelik uzun yıllardır uzman kadrosu ve geliştirdiği çözüm önerileri ile sektördeki güçlü kurumsal firma olarak, Çevre Görevlileri ile Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip olup, işletmelere çevre danışmanlık hizmeti verilmektedir. (ARÜV ÇEVRE ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ NO: 0083’tür.)