DUYURULAR: 01.09.2020 "PERSONEL ALIM İLANIMIZ YOKTUR. BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEDEN CV BANKAMIZA ALINACAKTIR"
Arüv Çevre

Çevre Mühendisliği Hizmetlerimiz

·         Yatırım izin süreçlerine yönelik teknik müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunulması

·         Projenin her evresinde organizasyon ve danışmanlık hizmeti sunulması

·         Çevre izin ve lisans belgesi süreçlerinde müşavirlik hizmeti sunulması

·         Tesis denetim, izleme ve kontrollerinde sürekli danışmanlık hizmeti sunulması

·         Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Raporlarının hazırlanması

·         Proje tanıtım dosyalarının hazırlanması

·         İşyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinin yapılması

·         Maden arama ve işletme ruhsatı işlemlerinin yapılması

·         Akaryakıt sektörü özelinde yatırım danışmanlığı

·         Turizm sektörü özelinde yatırım danışmanlığı

·         Turizm sektörüne yeşil yıldız belgesinin kazandırılması

·         Atık su arıtma tesisi projelendirmeleri ve taahhüdü

·         Atık su arıtma tesisi bakım ve danışmanlık hizmetleri

·         Atık su arıtma tesisi mekanik ekipmanları imalat, pazarlama ve montajı

·         Paket atık su arıtma tesisi proje ve taahhüdü

·         Deniz deşarjı projelendirmeleri ve taahhüdü

·         İçme suyu şebekeleri projelendirmeleri ve taahhüdü

·         Kanalizasyon şebekeleri projelendirmeleri ve taahhüdü

·         Yağmur suyu şebekeleri projelendirmeleri ve taahhüdü

·         Deniz iskelesi proje ve taahhüdü