DUYURULAR: 01.09.2020 "PERSONEL ALIM İLANIMIZ YOKTUR. BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEDEN CV BANKAMIZA ALINACAKTIR"
Arüv Çevre

Taahhüt Hizmetleri

TEMEL TAAHHÜT HİZMETLERİMİZ

Atık su bertaraf sistemlerinin, projelendirme ve taahhütleri konusunda uğraş veren ARÜV ÇEVRE; evsel nitelikli atık su oluşturan yerleşimler için biyolojik arıtma tesisleri kurmakta, işletmekte ve ilgili tesisin yasal mevzuat açısından alıcı ortama deşarj izni alınacak hale getirilmesine kadar, gerekli işlemleri yapmaktadır. Endüstriyel tesislerde ise prosese ve atıksu kalitesine bağlı olarak kimyasal arıtma, kimyasal+biyolojik arıtma, ileri arıtma sistemleri projelendirme, uygulama ve işletme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Firmamız halihazırda işletilmekte olan arıtma tesislerinde, haftalık ve aylık bakım servisleri vermekte, arıtma tesisinin işletilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır.