DUYURULAR: 01.09.2020 "PERSONEL ALIM İLANIMIZ YOKTUR. BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEDEN CV BANKAMIZA ALINACAKTIR"

Web Sitemize Hoşgeldiniz


ARÜV ÇEVRE Müh. Müş. Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde 1992 yılından itibaren çevre müşavirlik hizmeti verilmesi konusunda çalışmalar sürdürülmekte olup, 2000li yılların başlangıcı ile birlikte Avrupa Birliği uyum yasalarının gündeme gelmesi ve son yıllarda yayınlanan 60’a yakın çevre kanununa bağlı kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge vb. mevzuat silsilesine göre proje sahiplerine ait yatırımların tüm izin işlemlerinin yürütülmesi ve süreç yönetiminin sağlanması hususunda müşavirlik hizmeti verilmesinde sektördeki pek çok uygulamada öncülük etmektedir.   

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ARÜV ÇEVRE;  sahip olduğu “ÇED Yeterlik Belgesi (belge no:63)” ve “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (belge no:6014)” kapsamında “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği” ve yeterlik tebliği uyarınca ÇED Raporlarının hazırlanması, izleme, kontrol, raporlama ve “Çevre Kanununca Alınacak Çevre İzin ve Lisanslarına ilişkin yönetmelik” ile “Çevre Denetim Yönetmeliği” uyarınca ÇEVRE MÜŞAVİRLİK HİZMETİ vermektedir.       

ARÜV ÇEVRE; yatırımların proje aşamasındaki ön fizibilitesi, inşaat öncesi ve sonrasındaki dönemlerde çevre ve diğer mevzuat kapsamındaki tüm izinlerin alınması için işveren – danışman – kamu kurum kuruluşları koordinasyonun yönetim ve organizasyonunun yapılması, işletme dönemine geçişin sağlanması, işletme sonrası işveren yükümlülüklerine yönelik iç tetkik ve denetimlerin de sürdürülerek danışmanlık hizmetinin yatırım ömrü süresince devam ettirilmesinde, mühendislik grubu ile 1992 yılından itibaren hizmet vermekte olup, atık su bertaraf sistemlerinin, projelendirme ve taahhütleri, evsel nitelikli atık su oluşturan yerleşimler için biyolojik arıtma tesislerinin kurulması, işletilmesi ve ilgili tesisin yasal mevzuat açısından alıcı ortama deşarj izni alınacak hale getirilmesine kadar, gerekli işlemlerin yapılması ile endüstriyel tesislerde ise prosese ve atıksu kalitesine bağlı olarak kimyasal arıtma, kimyasal+biyolojik arıtma, ileri arıtma sistemleri projelendirme, uygulama ve işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde süreç yönetimi sağlamaktadır.

ARÜV ÇEVRE; Turizm, Maden, İnşaat, Enerji, Gıda vb. proje konu başlıkları başta olmak üzere Petrol sektöründeki Tesisler ile ilgili süreçlerde koçluk yaparak, proje sahibi adına süreç yönetimi sağlayarak, mühendis çalışma ekibi ile birlikte çevre danışmanlık hizmetlerine devam etmektedir. 

Faaliyet Konularımız

·         ÇED / PTD

·         ÇED İzleme ve Kontrol

·         Yeşil Yıldız Belgelendirme

·         Çevre İzin ve Lisans Belgesi

·         İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

·         Çevre Denetim Hizmetleri

·         İş Sağlığı ve Güvenliği

·         İzin Süreçleri ve Çevre Mevzuatı Danışmanlığı

·         Mekanik Ekipman Temini

·         Arıtma Tesisi Hizmetlerimiz

·         Altyapı Hizmetlerimiz

·         Deniz Deşarjı Hizmetlerimiz

·         Deniz İskelesi Hizmetlerimiz

·         Toz ve Sıvı Bakteri Temini


Cem ARÜV

Şirket Müdürü 

 

Devamı>

Belgelerimiz